+993 132 4-09-01
gokdepeyupluk@sanly.tm

Address

Geokdepe, Ashgabat-Baherden M-37 road 47km

E-mail

gokdepeyupluk@sanly.tm

24/7 online

+993 132 4-09-01

NEWS

Ýurdumyzyň dokma senagat önümçiligi ösdürmek EN

In order to implement the tasks set by the President of Turkmenistan ...

23.05.2023 y. Read more

500

more workplaces

9450

average annual project capacity of yarn product (tons)

ABOUT US

Türkmenistanyň Dokma senagat Ministrliginiň garamagyndaky

Gökdepe pagta egriji fabrigi

Ýüplük üçin esasy çig mal öz ýurdumyzda öndürilýän gowaçadyr. Gowaçadan edilýän ýüplük eksport edilip, ýurdumyzyň senagatyna uly girdeýji getirýär. Fabrigiň esasy önümi Nm 30/1 (Ne 18/1) görnüşli ýüplük bolup durýar. Şeýle-de satyn alyjylaryň islegine görä Nm 27/1 (Ne 16/1) , Nm 34/1 (Ne 20/1) ýüplükleri hem öndürilýär. Fabrikde ýüplük önüminiň ortaça ýyllyk taslama kuwwatlylygy 9450,00 tonna barabar bolup, öndürilýän ýüplük daşky we içki geýimler üçin matalaryň öndürilmeginde peýdalanylýar. Mundan başga-da fabrikde N ...

Read more

Contact with us!