+993 132 4-09-01
gokdepeyupluk@sanly.tm

TÄZELIKLER

Ýurdumyzyň dokma senagat önümçiligi ösdürmek

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan öňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen p ...

23.02.2024 ý. Doly oka